به گزارش پلاتو هنر، محمدرضا شیروانی‌زاده هنرمند نقاشی است که این روزها مشغول جمع‌آوری مجموعه جدید خود است.

سری به کارگاه شخصی او زدیم و این هنرمند در گفتگو با پلاتو هنر عنوان کرد: پدر من نقاش فرش بودند و ناخودآگاه از کودکی با فضای رنگ و نقشه‌های قالی همراه بودم و به سمت هنر و نقاشی علاقه‌مند شدم. به طور خودآموخته نقاشی را ادامه دادم تا وارد فضای آکادمیک شدم و از تجربه استادان مختلف استفاده کردم.

او ادامه داد: اساسا تجربیات گذشته و اتفاقاتی که در زندگی می‌افتد ازجمله موضوعاتی هستند که به من در خلق اثر هنری کمک می‌کنند. درواقع مطالعات من در حوزه بیانگری و انتزاع بیشترین تاثیر را در آثارم داشته است. مانند خیلی از هنرمندان من در حوزه مدرنیته و هنر معاصر مطالعه داشته‌ام و موضوع بیانگری برای من جذابیت بسیاری دارد.

شیروانی‌زاده در پایان درباره مجموعه جدید خود گفت: در مجموعه جدیدم سعی کردم نوعی همبستگی در آثار مختلف مجموعه از لحاظ ابعاد، رنگ و موضوع ایجاد کنم.

گفتگوی کامل با این هنرمند را در ویدیوی زیر مشاهده کنید: