نمایشگاه گروهی «بُعدِ زمان، در پنج گوشه» تا ۲۴ فروردین در گالری شیرین در معرض تماشا قرار دارد.

گالری شیرین واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ سیزدهم، پلاک ۵ میزبان مخاطبان است و علا‌قه‌مندان می‌توانند تا 24 فروردین برای تماشای آثار هنری این نمایشگاه به این گالری مراجعه کنند.