نمایشگاه گروهی «برای نوروز؛ به انتخاب فریدون آو» تا 24 فروردین در گالری سو در معرض تماشا قرار دارد.

گالری سو واقع در تهران،خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسى، شماره ۳۰ میزبان مخاطبان است.