نمایشگاه گروهی برای امید جمعه ۱۸ اسفند ماه در گالری پروژه‌های آران ادامه دارد.

گالری پروژه‌های آران در نشانی تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ واقع شده است.

این نمایشگاه تا جمعه ۱۷ فروردین ماه ادامه دارد.