پلاتو هنر

گفتگو اختصاصی با فرهنگ پارسی‌کیا؛
با کاربردهای هوش مصنوعی در هنر آشنا شوید

به گزارش پلاتو هنر، آیا تا به حال به کاربردهای هوش مصنوعی در هنر فکر کرده‌اید؟ این روزها هنرمندان زیادی در سرتاسر دنیا به کمک هوش مصنوعی، اثر هنری خلق می‌کنند و مشخصا یکی از کاربردهای ای آی «تولید و خلق آثار هنری» است اما آیا این تنها کاربرد هوش مصنوعی در هنر است؟

در گفتگوی قبلی‌‌ای که با فرهنگ پارسی‌کیا داشتیم، به چیستی هوش مصنوعی پی بردیم و با آن آشنا شدیم. سپس، نوبت آن شد که پای هنر را هم به گفتگو باز کنیم و با «کاربردهای هوش مصنوعی در هنر» آشنا شویم.

هوش مصنوعی چه کاربردهایی در هنر دارد؟

فرهنگ پارسی‌کیا در پاسخ به این سوال عنوان کرد: هوش مصنوعی كاربردهای گسترده‌ای در هنر دارد. یکی از کاربردهای آن، خلق آثار هنری است. هوش مصنوعی می‌تواند برای خلق آثار هنری جديد و بديع استفاده شود. به عنوان مثال، می‌‌توان از آن برای توليد تصاوير، موسيقی، شعر و فيلم استفاده كرد. تحلیل آثار هنری از دیگر کاربردهای ای آی در هنر است.هوش مصنوعی می‌تواند برای تحليل آثار هنری موجود استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توان از آن برای شناسايی سبک، موضوع و محتوای يك اثر هنری استفاده كرد.

او مطرح کرد: از ای آی برای بازسازی آثار هنری هم می‌توان استفاده کرد. ای آی می‌تواند برای بازسازی آثار هنری آسيب ديده يا از بين رفته استفاده شود.

او به آموزش هنر اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی می‌تواند برای آموزش هنرمندان استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توان از آن برای ارائه بازخورد و راهنمايی به هنرمندان در مورد آثارشان استفاده كرد.

گفتگوی اختصاصی پلاتو هنر با فرهنگ پارسی‌کیا درمورد «کاربردهای هوش مصنوعی در هنر» را در ویدئو زیر می‌توانید مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید: