به گزارش پلاتو هنر، هفدهمین دوره حراج تهران با عنوان «هنر مدرن و معاصر ایران» جمعه 30 تیرماه در هتل پارسیان آزادی برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاه این حراج  28 و 29 تیرماه در معرض تماشا قرار دارد.

رکورد تناولی شکسته می‌شود؟

در این دوره 110 اثر ارائه خواهد شد. در این میان اثری از سهراب سپهری با کمینه و بیشینه 17 تا 19 میلیارد تومان بیشترین قیمت را از آن خود کرده است. مجسمه برنز پرویز تناولی با عنوان «شاعر نشسته» در پانزدهمین دوره حراج تهران با قیمت ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون چکش خورد و تاکنون رکورددار حراج تهران است. اما به نظر می‌رسد که این رکورد امسال شکسته خواهد شد زیرا اثر سهراب سپهری، کوروش شیشه‌گران و حسین زنده‌رودی بالاتر از این مبلغ قیمت‌گذاری شده‌اند.

میلیاردی‌های حراج تهران

در ادامه با تعدادی از آثار این دوره از حراج که بالای 1 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، آشنا می‌شوید:

اثر صادق تبریزی با کمینه و بیشینه 2 تا 3 میلیارد تومان، اثر مهدی ویشکایی با عنوان «تکچره پری» با کمینه و بیشینه 1/5 تا 2 میلیارد تومان، اثر منوچهر یکتایی با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان، اثر سیراک ملکونیان با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان، اثری بدون عنوان از مجموعه «انارها و درخت‌ها» از فریده لاشایی با کمینه و بیشینه 4 تا 5 میلیارد تومان، اثر «تا آخر زمان» فرهاد مشیری با کمینه و بیشینه 5 تا 6 میلیارد تومان، اثر نصرالله افجه‌ای با کمینه و بیشینه 2/5 تا 3/5 میلیارد تومان، اثری با عنوان «اندام» از حسین زنده رودی با کمینه و بیشینه 11 تا 13 میلیارد تومان، اثری بدون عنوان از مجموعه «جایی برای ایستادن» از کامبیز صبری با کمینه و بیشینه 1/5 تا 2 میلیارد تومان، اثر مسعود عربشاهی با کمینه و بیشینه 6 تا 7 میلیارد تومان، اثر حسین کاظمی با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان، اثر سیراک ملکونیان با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان، اثری بدون عنوان از مجموعه «معراج» شهریار احمدی با کمینه و بیشینه 2/5 تا 3/5 میلیارد تومان، اثر «مربع و مثلث ها» از منیر فرمانفرماییان با کمینه و بیشینه 9 تا 10 میلیارد تومان، اثر «غروب» ناصر عصار با کمینه و بیشینه 4 تا 5 میلیارد تومان، اثر «بهار در کوهین» حسین محجوبی با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیارد تومان، اثری از سهراب سپهری با کمینه و بیشینه 17 تا 19 میلیارد تومان، ار منوچهر نیازی با کمینه و بیشینه 1/5 تا 2 میلیارد تومان، اثر لیلی متین دفتری با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان، اثر «چهار فصل» مارکو گریگوریان با کمینه و بیشینه 5 تا 6 میلیارد تومان، اثر محمدعلی ترقی جاه با کمینه و بیشینه 2/5 تا 3/5 میلیارد تومان، اثر مجسمه توکل اسماعیلی با کمینه و بیشینه 2 تا 3 میلیارد تومان، اثر کوروش شیشه گران با کمینه و بیشینه 15 تا 17 میلیارد تومان، اثر «سیاه و سفید» فرامرز پیلارام با کمینه و بیشینه 3/5 تا 4/5 میلیارد تومان، اثر پرویز تناولی به نام «آخرین شاعر ایران» با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیارد تومان، اثر محسن وزیری مقدم با کمینه و بیشینه 4 تا 5 میلیارد تومان، اثر ابوالقاسم سعیدی با کمینه و بیشینه 6 تا 7 میلیارد تومان، اثر محمدعلی ترقی جاه با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیار تومان، اثر آیدین آغداشلو با عنوان «سال 1319» با کمینه و بیشینه 7 تا 8 میلیارد تومان، اثر فرامرز پیلارام با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان، اثر صداقت جباری با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیارد تومان، اثر نصرالله افجه ای با کمینه و بیشینه 2 تا 3 میلیارد تومان، اثر محمود زنده رودی با عنوان «راه شیری» با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیارد تومان، اثر جعفر روح بخش با کمینه و بیشینه 8 تا 9 میلیارد تومان، اثر منصور قندریز با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیارد تومان، اثر بدون عنوان رضا لواسانی از مجموعه «شیران علم» با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیارد تومان، اثر مسعود عربشاهی با کمینه و بیشینه 4 تا 5 میلیارد تومان، اثر پرویز کلانتری به نام «کویر» با کمینه و بیشینه 4 تا 5 میلیارد تومان، اثر سهراب سپهری با کمینه و بیشینه 12 تا 14 میلیارد تومان، اثر محمد احصایی با عنوان «عشق و محبت» با کمینه و بیشینه 6 تا 7 میلیارد تومان، اثر صادق تبریزی با کمینه و بیشینه 1/5 تا 2 میلیارد تومان، اثر ناصر عصار با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان، اثر احمد امین نظر با کمینه و بیشینه 1 تا 1/5 میلیارد تومان، اثر واحد خاکدان به نام «هشتمین روز خلقت» با کمینه و بیشینه 3 تا 4 میلیارد تومان.

علاقه‌مندان می‌توانند همراه با پلاتو هنر شاهد پوشش خبری هفدهمین دوره حراج تهران باشند.

محمد احصایی

اثر محمد احصایی با عنوان «عشق و محبت» با کمینه و بیشینه 6 تا 7 میلیارد تومان

آیدین آغداشلو

اثر آیدین آغداشلو با عنوان «سال 1319» با کمینه و بیشینه 7 تا 8 میلیارد تومان

کوروش شیشه گران

اثر کوروش شیشه گران با کمینه و بیشینه 15 تا 17 میلیارد تومان

سهراب سپهری

اثری از سهراب سپهری با کمینه و بیشینه 17 تا 19 میلیارد تومان

منیر فرمانفرماییان

اثر «مربع و مثلث ها» از منیر فرمانفرماییان با کمینه و بیشینه 9 تا 10 میلیارد تومان

حسین زنده رودی

ثری با عنوان «اندام» از حسین زنده رودی با کمینه و بیشینه 11 تا 13 میلیارد تومان،

فرهاد مشیری

اثر «تا آخر زمان» فرهاد مشیری با کمینه و بیشینه 5 تا 6 میلیارد تومان