دیدهنر

با «حراج آنلاین تهران» آشنا شوید

H14A0055 H14A0060 H14A0063 H14A0065 H14A0069 H14A0072 H14A0073 H14A0075 H14A0077 copy H14A0082 H14A0086 H14A0090 H14A0095 H14A0096 copy H14A0099 H14A0103 H14A0105 H14A0106 H14A0110 H14A0113 H14A0115 H14A0117 H14A0119 H14A0121 H14A0122 H14A0126 H14A0129 H14A0131 H14A0132 H14A0134 H14A0142 H14A0143 H14A0148 H14A0152 H14A0154 H14A0161 H14A0163
H14A0055
H14A0060
H14A0063
H14A0065
H14A0069
H14A0072
H14A0073
H14A0075
H14A0077 copy
H14A0082
H14A0086
H14A0090
H14A0095
H14A0096 copy
H14A0099
H14A0103
H14A0105
H14A0106
H14A0110
H14A0113
H14A0115
H14A0117
H14A0119
H14A0121
H14A0122
H14A0126
H14A0129
H14A0131
H14A0132
H14A0134
H14A0142
H14A0143
H14A0148
H14A0152
H14A0154
H14A0161
H14A0163

نمایشگاه هجدهمین دوره از حراج تهران از سه‌شنبه ۲۱ آذرماه آغاز شده و تا جمعه ۲۴ آذر ماه ادامه دارد و بر اساس ساز و کار در نظر گرفته شده، خریداران می‌توانند طی مدت زمان چهار روز که نمایشگاه حراج تهران برپاست، در این مزایده آنلاین شرکت کنند.

https://didhonar.ir/?p=38005