نمایشگاه هجدهمین دوره از حراج تهران از سه‌شنبه ۲۱ آذرماه آغاز شده و تا جمعه ۲۴ آذر ماه ادامه دارد و بر اساس ساز و کار در نظر گرفته شده، خریداران می‌توانند طی مدت زمان چهار روز که نمایشگاه حراج تهران برپاست، در این مزایده آنلاین شرکت کنند.