به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه گروهی «بازیابی/ سری چهارم» تا ۳۱ شهریور ماه در گالری نیان به نشانی تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان تور، خیابان وفایی ورمرز آبادی، بن بست ابهری، پلاک ۵ برپا است.

علیرضا آدم‌بکان، مقداد لرپور، نیکزاد نجومی، نتیا ذاکرعاملی، بهمن محمدی، سوسن هاشمیان، منوچهر صفرزاده، احمد مرشدلو، رستم وسکانیان، مهدی فرهادیان و مهتا نعینی هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه در معرض تماشا قرار دارد.