به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه نقاشی‌های محمدرضا عمادی، با نام «از موهبت تبر»، با کیوریتوری سجاد باغبان ۱۰ تا ۲۰ شهریور در گالری گویه به نشانی میدان هفت ‌تیر، خیابان لطفی، نرسیده به مشاهیر، شماره ۳۹ برقرار است.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «کنار زنده رود

در گذشته ای دور

درختانی را روبه روی خود دیدم

با ریشه هایی یخ زده

آن لحظه

قصد نقاشی کردم

سه پایه را روی برفها گذاشتم

نفسی عمیق کشیدم

و مسخ شدم

در این مسخ شدگی خود را دیدم

در برابر آینه

و از آن روز درختانم ریشه ندارند

بی برگند

بی میوه

چه زمستانی است

طولانی

و من

از آن روز

بی طاقتم

نگرانم

آرزویی دارم

و به آواز حزین

زیر لب با خود میگویم

هر روز

تکرار نجوایی

روزی روزگاری

آیا

ساقه ها باز برویند از خاک

و بزایند بته ها چند جوانک به ردیف

و درختانم باز

با ریشه

پر برگ

سبز»