به گزارش پلاتو هنر، هفدهمین دوره از حراج تهران روز جمعه ۳۰ تیر ماه برگزار خواهد شد.

در این دوره از حراج ۱۱۰ اثر در معرض فروش گذاشته شده است و نام هنرمندانی از جمله سهراب سپهری، کوروش شیشه‌گران، حسین زنده‌رودی، منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان، عباس کیارستمی و … در میان آثار به مزایده گذاشته شده، به چشم می‌خورد.