پلاتو هنر
1403/02/17
گزارش تصویری نمایشگاه انفرادی «افکار»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/16
گزارش تصویری نمایش «گالیله»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/02/09
گزارش تصویری نمایشگاه انفرادی «می‌شنوی؟»
3, عکس, گزارش تولیدی موسیقی, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/05
گزارش تصویری نمایش «انگشتر اسرارآمیز»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/02/05
گزارش تصویری نمایشگاه «محمود زنده رودی»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/02/04
گزار تصویری نمایش «آکادمی پرندگان»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/02/02
نشست خبری و رونمایی از پوستر جشنواره ملی عکس نیکوکاری
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1403/01/30
رونمایی از پوستر نمایش «روال عادی»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/01/28
نشست رسانه‌ای نمایش «گالیله»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/01/27
گزارش تصویری نمایش «اسب قاتلین»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/01/22
گزارش تصویری نمایش «رومئو ژولیت و چند کاراکتر دیگر»
3, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1403/01/18
بدرقه رضا داودنژاد به خانه ابدی
3, عکس, گزارش تولیدی سینما