پلاتو هنر
1402/03/20
روایت پلاتو هنر از نمایش « برف و شادی» به نویسندگی و کارگردانی: رضا ‌حسین ‌زاده
2, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/03/10
در دوران کرونا به نقاشی پناه بردم/ تجلیل از زنان
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/02
نهمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» متمرکز بر بخش آکادمیک
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/03/01
داستان هایپررئالیسم را درک کنیم/ تنها محو جزئیات نشویم
2, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی
1402/02/27
روایت پلاتو هنر از نمایش «چخفته» به کارگردانی: اشکان ‌پیر ‌دل ‌زنده
2, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/01/30
روایت پلاتو هنر از نمایش «نئورئالیسم» به نویسندگی و کارگردانی: سلمان سامنی
2, عکس, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1401/12/07
این پرنده‌ها پر از حرف اما ساکت‌اند!
1, عکس, فیلم, گزارش تولیدی هنرهای تجسمی