به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط‌عمومی انجمن، در جلسه سومین هیئت‌مدیره انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران، داود نامور به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، معصومه فرهنگی اسکویی به عنوان نایب‌رئیس و عماد عامری به عنوان خزانه‌دار و سخنگوی این انجمن معرفی شدند.

همچنین اعضا با تشکر از شاهین چگینی به عنوان رئیس صنف در دو دوره گذشته، در این دوره این هنرمند را به عنوان بازرس انتخاب کردند.

پیگیری موارد مربوط به حوزه نظارت کیفی و ارزشیابی برای روی صحنه رفتن آثار با کیفیت از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.