به گزارش خبرگزاری پلاتو هنر، عکس «دماوند» سعید عبداللهی که از کوه دماوند گرفته شده است با جلب نظر داوران مسابقه عکاسی گالری Decagon، دو هفته پیش از به پایان رسیدن مهلت ثبت نام این مسابقه توانست عنوان اولین عکس این نمایشگاه را به خود اختصاص دهد.

عکس «دماوند» همچنین به عنوان اولین عکس در این نمایشگاه قرار داده شده است.

در این نمایشگاه کتابی نیز از عکس‌های منتخب چاپ شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.