به گزارش پلاتو هنر، نمايندگان سینمایی کشورهای مختلف در چتر سینمای ایران در بازار جهانی فیلم کن در پی شهادت رییس جمهور ایران ادای احترام کردند.

همچنین در این مراسم یادبود، شهادت رییس جمهور و همراهان ایشان را با امضای دفتر یادبود در غرفه ایران در بازار جهانی فیلم کن در فرانسه تسلیت گفتند.

عکس از منصور جهانی است.

منبع: بنیاد سینمایی فارابی