به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه 28 اردیبهشت‌ 1403 اعلام شد.

نمایش «گالیله» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور که از 29 فروردین در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت 300 هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع 25 اجرا و میزبانی از 9 هزار و 799 مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروشی معادل 2 میلیارد و 311 میلیون تومان دست پیدا کند.

نمایش «روال عادی» به کارگردانی کیارش رُست که اجرای خود را از 30 فروردین در تالار چهارسو، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت 180 هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع 25 اجرا و میزبانی از 1 هزار و 657 مخاطب توانست به فروشی معادل 230 میلیون و 4 هزار تومان برسد.

نمایش «توقف اتانازی» به کارگردانی محمدرضا عطایی‌فر که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت 180 هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع 31 اجرا و میزبانی از 2 هزار و 83 مخاطب، توانست به فروشی معادل 289 میلیون و 710 هزار تومان دست پیدا کند و به اجرای خود پایان دهد.

نمایش «بیرون پشت در» به کارگردانی پرهام خاکزاد نیز که اجرای خود را از 24 اردیبهشت‌ در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت 170 هزار تومان آغاز کرده است، با 5 اجرا و میزبانی از 470 مخاطب، فروشی معادل 71 میلیون 910 هزار تومان داشته است.

نمایش «پس از» به کارگردانی مرتضی کوهی نیز که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار قشقایی، با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت 140 هزار تومان آغاز کرده است، با 31 اجرا و میزبانی از 2 هزار و 750 مخاطب به فروشی معادل 329 میلیون و 448 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «دوازده سی و شش» به کارگردانی امید دانشوران که از 25 اردیبهشت‌ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت 160 هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع 4 اجرا و میزبانی از 149 مخاطب به فروشی معادل 15 میلیون و 136 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «گربه جان» به کارگردانی حسن علیکرمی که از 26 اردیبهشت‌ در تالار سایه با ظرفیت صندلی72 نفر و قیمت بلیت 140 هزار تومان روی صحنه رفته است، با 3 اجرا، 198 مخاطب جذب کرده و به فروشی معادل 22 میلیون و 120 هزار تومان دست یافته است.

نمایش «اتاق ورونیکا» به کارگردانی النا امیدی که از 26 اردیبهشت‌ در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی 26 نفر و قیمت بلیت 110 هزار تومان به صحنه رفته است، با 3 اجرا میزبان 75 مخاطب بوده و به فروش 6 میلیون و 930 هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «سلطان عمرا بمیرد» به کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی که از 4 اردیبهشت‌ 1403 به صحنه رفته است؛ بیست و یکیمین اجرای خود را پشت سر گذاشت و در مجموع، میزبان 833 تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، میهمان و تخفیف دار با بلیت 100 هزار تومانی و ظرفیت سالن 236 نفری، مبلغ 29 میلیون و 340 هزار تومان فروخته است.

همچنین نمایش «جادوی شهرزاد» به کارگردانی احمد دهقان نیز که اجرای خود را از 9 اردیبهشت‌ 1403 آغاز کرده است؛ با 16 اجرا توانسته است 1 هزار و 126 تماشاگر را به تماشاخانه سنگلج جلب کند. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، میهمان و تخفیف دار با بلیت 80 هزار تومانی و ظرفیت سالن 236 نفری، توانسته مبلغ 50 میلیون و 704 هزار تومان، بلیت بفروشد.

در تالار هنر، نمایش «انگشتر اسرارآمیز» به کارگردانی میثم یوسفی که از 2 اردیبهشت 1403در سالنی با ظرفیت 244 نفری به صحنه رفته است؛ با 23 اجرا و قیمت بلیت 100 هزار تومان، توانست 2 هزار و 686 تماشاگر را جلب کند و به فروش 162 میلیون و 145 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «آکادمی پرندگان» به کارگردانی حسین مزینانی که از 22 فروردین‌ 1403در تالار هنر با ظرفیت 244 نفری به صحنه رفته است؛ با 33 اجرا و قیمت بلیت 100 هزار تومان، توانست 1 هزار و 950 تماشاگر را به سالن جلب کند و با فروش 132 میلیون و 88 هزار تومان به اجرای خود پایان دهد.

نمایشنامه‌ «پینوکیو» به کارگردانی داود زارع که 7، 13، 14، 22 و 27 اردیبهشت‌ماه در تالار هنر با ظرفیت 244 نفری خوانده شد با 5 اجرا و قیمت بلیت 80 هزارتومان، توانست 939 تماشاگر را به سالن جلب کند و به فروش 76 میلیون و 560 هزار تومانی برسد.