به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط‌عمومی‌ تماشاخانه‌ ایرانشهر، کاتالوگ گزارش‌ عملکرد این تماشاخانه‌، گزارش مصوری از کلیه‌ نمایش‌های اجرا شده در سالن‌های استاد سمندریان‌ و ناظرزاده‌ کرمانی با اطلاعات مربوط به معرفی گروه‌های نمایشی و آمار مخاطبان هر کدام از اجراها است که نسخه‌ دیجیتالی آن منتشر می‌شود.

بر اساس این گزارش مصور، تماشاخانه‌ ایرانشهر در سال ۱۴۰۲ میزبان ۲۹ گروه‌ نمایشی و بیش از ۱۱۰ هزار مخاطب بوده‌ است.

گفتنی است ساخت و تجهیز پلاتوی تمرین‌ ایرانشهر، بازسازی دفتر روابط عمومی و تعریف جایگاه ویژه‌ مهمانان‌ تماشاخانه، اصلاح ساختار اداری و توسعه‌ امکانات فنی سالن‌ها از دیگر اقدامات مدیریت تماشاخانه‌ ایرانشهر در سال ۱۴۰۲ به‌ حساب می‌آید.

گزارش مصور عملکرد تماشاخانه‌‌ ایرانشهر در سال ۱۴۰۲‌