به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه 21 اردیبهشت‌ 1403 اعلام شد.

نمایش «گالیله» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور که از 29 فروردین در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت 300 هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع 19 اجرا و میزبانی از 7 هزار و 577 مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروشی معادل 1 میلیارد و 776 میلیون تومان دست پیدا کند.

نمایش «روال عادی» به کارگردانی کیارش رُست که اجرای خود را از 30 فروردین در تالار چهارسو، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت 180 هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع 21 اجرا و میزبانی از 1 هزار و 307 مخاطب توانست به فروشی معادل 181 میلیون و 98 هزار تومان برسد.

نمایش «توقف اتانازی» به کارگردانی محمدرضا عطایی‌فر که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت 180 هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع 25 اجرا و میزبانی از 1 هزار و 742 مخاطب، توانست به فروشی معادل 239 میلیون و 940 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «آن بُرد» به کارگردانی مهدی زندیه و آیدین تمبرچی نیز که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت 170 هزار تومان آغاز کرده است، با 27 اجرا و میزبانی از 2 هزار و 299 مخاطب، فروشی معادل 345 میلیون 746 هزار تومان داشته است.

نمایش «پس از» به کارگردانی مرتضی کوهی نیز که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار قشقایی، با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت 140 هزار تومان آغاز کرده است، با 21 اجرا و میزبانی از 2 هزار و 194 مخاطب به فروشی معادل 260 میلیون و 120 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «آبی گونه» به کارگردانی کاوه مهدوی که از 23 فروردین در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت 150 هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع 25 اجرا و میزبانی از 931 مخاطب به فروشی معادل 94 میلیون و 710 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «کان لم یکن» به کارگردانی سیدعلی موسویان که از 26 فروردین در تالار سایه با ظرفیت صندلی 72 نفر و قیمت بلیت 150 هزار تومان روی صحنه رفته است، با 23 اجرا، 871 مخاطب جذب کرده و به فروشی معادل 88 میلیون و 254 هزار تومان دست یافته است.

نمایش «نظام ابن عربی» به کارگردانی یاسمین عباسی که از 2 اردیبهشت‌ در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی 26 نفر و قیمت بلیت 100 هزارتومان به صحنه رفته است، با 17 اجرا میزبان 346 مخاطب بوده و به فروش 27 میلیون و 800 هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «سلطان عمرا بمیرد» به کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی که از 4 اردیبهشت‌ 1403به صحنه رفته است، پانزدهمین اجرای خود را پشت سر گذاشت و در مجموع، میزبان 571 تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، میهمان و تخفیف دار با بلیت 100 هزار تومانی و ظرفیت سالن 236 نفری، مبلغ 21 میلیون و 610 هزار تومان فروخته است.

همچنین نمایش «جادوی شهرزاد» به کارگردانی احمد دهقان نیز که اجرای خود را از 9 اردیبهشت‌ 1403 آغاز کرده است با 10 اجرا توانسته است 633 تماشاگر را به تماشاخانه سنگلج جلب کند. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، میهمان و تخفیف دار با بلیت 80 هزار تومانی و ظرفیت سالن 236 نفری، توانسته مبلغ 27 میلیون و 648 هزار تومان بفروشد.

در تالار هنر، نمایش «انگشتر اسرارآمیز» به کارگردانی میثم یوسفی که از 2 اردیبهشت 1403در سالنی با ظرفیت 244 نفری به صحنه رفته است با 19 اجرا و قیمت بلیت 100 هزار تومان، توانست 1 هزار و 846 تماشاگر را جلب کند و به فروش 114 میلیون و 482 هزار تومان دست پیدا کند.

همچنین نمایش «آکادمی پرندگان» به کارگردانی حسین مزینانی که از 22 فروردین‌ 1403در تالار هنر با ظرفیت 244 نفری به صحنه رفته است با 27 اجرا و قیمت بلیت 100 هزار تومان، توانسته 1 هزار و 548 تماشاگر را جلب کند و به فروش 108 میلیون و 278 هزار تومان دست پیدا کند.