به گزارش پلاتو هنر، چاپ دهم کتاب «کاروان صبا»، هجده قطعه از آثار ابوالحسن صبا با گردآوری مسعود شعاری به‌تازگی توسط انتشارات سروش منتشر شده‌است.

ابوالحسن صبا، موسیقیدان و نوازنده معاصر در نوازندگی چند ساز تبحر داشت. جزوه آموزشی ویولن، چهار جزوه برای سنتور و یک جزوه برای تار و سه‌تار ازجمله تالیفات او هستند. در جزوات آموزشی ویولن صبا، قطعاتی درج است که با انتقال برای سه‌تار می‌توان از آنها استفاده کرد.

کتاب «کاروان صبا» منتخبی است از این آثار که برای سه‌تار تنظیم شده و در شیوه نگارش و به نت‌درآوردن قطعات موسیقی آن‌ها فهرستی متشکل از علائم و نشانه‌ها تهیه کرده‌است و با به کاربردن آنها ظرایف و حالت‌ها را به ساختمان اصلی ملودی وارد کرده‌اند، به‌نحوی که اگر ملودی بدون این علائم اجرا شود، چارچوب اصلی قطعه باقی می‌ماند. هجده قطعه این کتاب با اجرای قطعات در نوار «کاروان صبا» مطابقت دارد.

چاپ دهم این‌کتاب با ۵۱ صفحه رحلی، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۳۰ هزار تومان عرضه شده‌است.

منبع: مهر