به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، به مناسبت روز معلم مراسم خرقه سیاه‌پوشی با حضور جواد انصافی و امیر پارسی در ساعت 19:30 پنجشنبه 13 اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج برگزار خواهد شد.

در این مراسم، عادل غلامی، بازیگر جوان نمایش «سلطان عمرا بمیرد» با پیروی از گذشتگان سیاه‌بازی، خرقه خود را دریافت خواهد کرد.

در این رسم کهن، سیاه‌پوش پیشکسوت که سابقه بازی‌اش برای همه روشن است صورت بازیگر جوان را با دوده سیاه می‌کند و خرقه سیاه‌پوشی را به او می‌دهد تا با پیروی از گذشتگان و برای شادی مردم در نقش سیاه روی صحنه برود.

سیاه‌باز جوان در این مراسم، سوگندنامه‌ای را به زبان می‌آورد که منش و روش سیاه‌بازان از گذشته تاکنون را در خود دارد.

در متن این سوگندنامه آمده است:

«به نام خداوند شادی‌آفرین
سوگند یاد می‌کنیم برای شادی مردم از جان و دل کوشا باشیم.
و پاسدار راه استادانمان باشیم.
با زیردستان و کهرتان مهربان و بزرگان احترام بگذاریم.
پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک سر لوحه زندگی کاری‌مان باشد.
همه گواهان
همایون باد این پیمان، گرامی باد این سوگند.»

نمایش سیاه‌بازی «سلطان عمرا بمیرد» نوشته و کار سیدمحمدجواد کبودرآهنگی تا 4 خرداد ساعت 20 در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.