به گزارش پلاتو هنر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک جلسه از کارنامه درخشان سازمان سینمایی قدردانی کرد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انگیزه و قصد اصلی از برپایی این جلسه تشکر و قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه و زحمات ارزنده شما عزیزان در سازمان سینمایی است و انصافا کارنامه سازمان سینمایی در دو ساله اخیر جای قدردانی مکرر دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: حوزه سینما پیشانی ما در وزارت فرهنگ‌و ارشاد اسلامی است. موفقیت‌ها و ناکامی‌ها عمدتا با حوزه سینما ارزیابی می‌شود و برای اهل فن و نخبگان اهمیت بالایی دارد و این موضوع به دلیل توجه عمومی که نسبت به این موضوع وجود دارد، طبیعی است.

او ادامه داد: زیرساخت‌هایی که دولت و مجموعه وزارتخانه باید فراهم می‌کرد، تقریبا تحقق پیدا کرده است و به حوزه خارج از کشور توسعه داده‌ایم. قرارگاه‌های تولید محتوای ما در فرانسه و دیگر کشورهای مختلف اروپایی، آمریکای لاتین و … در حال برنامه‌ریزی است.

اسماعیلی افزود: ما معتقدیم جمهوری اسلامی ذات و مخاطبانش جهانی هستند و هیچوقت نباید به مرزها محدود شویم و این رویکرد برون‌مرزی که در پیش گرفته شده است، ما طرح جشنواره فیلم کشورهای عضو شانگ‌های را داریم و این کشورها یعنی نصف دنیا. ما این رویکرد برای‌مان یقینی است و امیدواریم که در سال جدید اتفاقات مهمی برای عرصه سینما رخ بدهد.

او گفت: امروز اگر رضایت مردم و نخبگان فرهنگی را در این حوزه داریم، همگی ناشی از کارنامه غنی موجود است.