به گزارش پلاتو هنر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی امیر محمدخانی را به عنوان رییس دبیرخانه هنر معماری منصوب کرد.

برنامه‌ریزی جهت بررسی تهیه طرح‌های توسعه هنر معماری، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات درباره فعالیت‌های هنری معماران و حمایت از حضور فعال هنرمندان معمار و آثار هنر معماری ایشان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ازجمله وظایفی است که به امیر محمدخانی محول شده است.