به گزارش پلاتو هنر، کتاب «گنجینه گلپا» بررسی آثار زنده‌یاد اکبر گلپایگانی، نوشته مسیح سام خانیانی منتشر شد.

«گنجینه گلپا» با تحلیل و بررسی آثار زنده‌یاد اکبر گلپایگانی خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی ایرانی، توسط مسیح سام خانیانی نوشته و منتشر شد.

«گنجینه گلپا» مجموعه کامل آثار استاد گلپا خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی ایرانی، در «گل‌های جاویدان»، «گل‌های رنگارنگ»، «یک شاخه گل»، «برگ سبز»، «گل‌های تازه»، «موسیقی ایرانی» (ارکستر برنامه سوم)، «بزم شاعران»، «آثار متفرقه» (اجراها، بزمهای رادیویی و محفل‌های خصوصی، کنسرت‌های داخلی و خارجی) را شامل می‌شود.

همراه با آثار استاد گلپا در مجموعه «گنجینه گلپا»، نظرات استادان موسیقی و شعر در مورد استاد گلپا، استاد گلپا در آیینه مطبوعات و رسانه‌ها، بیوگرافی تمام موسیقیدانان، شاعران و هنرمندانی که با استاد گلپا همکاری داشتند، عکس‌های باکیفیت و تمام رنگی از استاد گلپا و سایر موسیقیدانان و هنرمندان محتوای اصلی کتاب «گنجینه گلپا» را تشکیل می‌دهند.

کتاب «گنجینه گلپا» با ویراستاری علیرضا میرعلی نقی و حجت عبدی با تحلیل گوشه‌های آوازی توسط حسن گلپایگانی در دسترس عموم قرار گفته‌است.

بررسی بحور و اوزان شعری این کتاب به عهده محمدجواد سام خانیانی بوده‌است.

جلد کتاب توسط مریم قدمی طراحی شده‌است.