به گزارش پلاتو هنر، فعالیت سینماهای سراسر کشور همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام علی (ع) مشمول تغییراتی می‌شود.

سینماهای سراسر کشور در روز جمعه 10 فروردین‌ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷:۳۰ فعالیت‌های عادی خود را دارند و از ساعت ۱۷:۳۰ تا پایان شب تعطیل هستند.

روز شنبه 11 فروردین‌، سینماهای سراسر کشور در تمام مدت شبانه‌روز تعطیل هستند.

روز یکشنبه 12 فروردین‌، سینماها از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷:۳۰ فعالیت معمول خود را دارند و پس از این ساعت تا پایان شب، تعطیل هستند.

سینماهای سراسر کشور در روز دوشنبه 13 فروردین‌ در تمامی ساعات شبانه‌ روز تعطیل هستند.

روز سه‌شنبه 14 فروردین‌ نیز سینماها از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷:۳۰ فعالیت دارند و پس از این ساعت تا پایان شب تعطیل هستند.

قابل ذکر است، از صبح چهارشنبه 15 فروردین‌، فعالیت سینماها به حالت عادی بازمی‌گردد و سانس‌های فیلم از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۴ برقرار است.