به گزارش پلاتو هنر، نرخ‌نامه‌ رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران همواره جایگاه ویژه‌ای در جامعه‌ی طراحان، تبلیغات و سفارش‌دهندگان داشته است.

با توجه به وعده‌ای که پیش از این داده شده بود این نرخ‌نامه درپایان سال منتشر شد تا اعضا و مخاطبان بتوانند از آغاز سال 1403 از این نرخ‌نامه استفاده کنند.

با توجه به تغییرات ایجاد شده در این نرخ‌نامه، کارگروه تعرفه و هیئت مدیره‌ی دوره‌ی دهم آماده‌ی دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای محترم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است.

برای دریافت نرخ‌نامه‌ی رسمی اینجا کلیک کنید.