به گزارش پلاتو هنر، این روزها مدل‌های تبدیل متن به تصویر هوش مصنوعی مانند میدجرنی، بسیار پرطرفدار هستند.

این سرویس به تازگی «قابلیت بازآفرینی کاراکترهای ثابت» در تصاویر مختلف را ایجاد کرده است. پیش از این، میدجرنی با هر پرامپت، تصاویر مختلفی تولید می‌کرد حتی اگر همان پرامپت دوباره تکرار می‌شد یا با حفظ کلمات کلیدی، پرامپت جدیدی داده می‌شد.

این موضوع در عین حال که یک مزیت به حساب می‌آید، می‌تواند یک ایراد هم به شمار برود. به طور مثال، برای تصویرسازی داستان یا رمان، شخصیت باید در همه تصاویر یکی باشد و فقط حالات چهره، لباس و محیط اطراف تغییر کند اما تا پیش از این، میدجرنی فاقد توانایی خلق شخصیت‌های یکسان بود.

اکنون کاربران می‌تواند با اضافه کردن برچسب «–cref» به انتهای پرامپت خود، شخصیتی یکسان با حالات چهره، لباس و پس‌زمینه‌های متفاوت داشته باشند.

میدجرنی

برای آشنایی با ابزارهای تبدیل متن به تصویر هوش مصنوعی، این گزارش را بخوانید.