به گزارش پلاتو هنر، جانمایی تخم مرغ‌های نوروزی در تهران رویدادی آشناست که طی سال‌های گذشته چهره شهر تهران را رنگ زده است. در این رویداد هنری تخم مرغ ‌های نوروزی پایتخت رنگ زده شده و در شهر جانمایی خواهد شد.

در کنار تخم مرغ‌های نوروزی اما در رویداد هنری بهارستان ۱۴۰۳ قرار است قاب‌های نوروزی، دیوارهای خلاق و دیوارهای بهارستان هم رنگ تازه‌ای به شهر بدهند.

پیش‌تر اعلام شده بود که امسال ۳۱۳ تخم مرغ رنگی توسط ۲۶۱ هنرمند رنگ‌آمیزی خواهد شد. همچنین ۲۲ قاب نوروزی نیز توسط ۲۲ هنرمند طراحی شدند که احتمالا پس از اتمام قرار است دور رینگ میدان آزادی جانمایی شوند؛ قاب‌های تهران، ۲۲ قاب دو و نیم در دو و نیم متری است.

این رویداد در سه سایت «پیاده‌ راه مجاور بوستان ملت» و «پیاده‌راه مجاور بوستان اندیشه در خیابان دکتر شریعتی» و «پارک شهر» آغاز شد و حالا با اتمام آن در دو سایت، تا روز شنبه ۱۹ اسفندماه در «پارک شهر» ادامه خواهد یافت.

دیوارهای خلاق نیز که در کنار این طرح‌ها از سوی اداره نقاشی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت گرفته است تلفیق نقاشی و پوشش گیاهی خواهد بود و در طرح دیوارهای بهارستان هم ۷۷ دیوار با موضوع بهار در تهران نقاشی شده است.