به گزارش پلاتو هنر، شب گذشته 15 بهمن ماه 1402 کنسرت علیرضا قربانی پس از 5 ماه در شهر اصفهان با حضور دو نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد برای نظارت بر برگزاری قطعی کنسرت این خواننده برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پس از جریانات پیش‌آمده برای کنسرت علیرضا قربانی در شهر اصفهان که سه بار به مدت 5 ماه توسط مسئولین اصفهان لغو شد، این بار با پیگیری‌های مجدد وزیر فرهنگ و ارشاد اجرای خود را با وجود تمام نوازندگانش در این شهر از سر گرفت.

سیدمحمد هاشمی جانشین وزیر فرهنگ و مهدی سموعی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه از سوی وزیر فرهنگ مامور نظارت بر برگزاری قطعی کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان بودند.

علیرضا قربانی در آغاز این کنسرت با قدردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد خصوصا شخص وزیر که مردانه ایستاد تا این کنسرت اجرا شود، تشکر می‌کنم. خوشحالم که با گفتگوی مسئولان وزارت فرهنگ میسر شد که در خدمت عزیزان باشیم. ما به‌عنوان فرزند این سرزمین، هنجارهای این سرزمین و استان را می‌شناسیم و آنها را رعایت می‌کنیم.

سمیرا اسدیان

بیشتر بخوانید:

قانون‌شکنی مسئولین اصفهان در مقابله با وزارت ارشاد