به گزارش پلاتو هنر، رسیتال پیانو آرین میرزائیان 5شنبه 3 اسفند 1402 ساعت 19 سالن استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

در این رسیتال پیانو آثار هندل، بتهوون، شوپن، لیست، سن سانس و اسکرییابین اجرا می‌شود.

برنامه این کنسرت بدین شرح است:

سوئیت شماره 1 در دو ماژور هندل، سونات شماره 18 در دو ماژور بتهوون، همچنین موومان شماره 1 Allegro، موومان شماره دو Scherzo، موومان شماره Menuetto 3، موومان شماره 4 Presto con fuoco از بتهوون، Scherzo Op.20 No.1 در دو مینور فردریک شوپن، Mephisto Waltz No.1 لیست، Danse Macabre Op.40 F.Liszt  کامی سن سانس، Etude Op.8 No.12 الکساندر اسکرییابین.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت هنرتیکت مراجعه کنند.

سمیرا اسدیان

بیشتر بخوانید:

کنسرت دانشجویی موسیقی معاصر برگزار می‌شود