به گزارش پلاتو هنر، در فاصله چند روز مانده به آغاز چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، پوستر این دوره از جشنواره با طرحی از حمیدرضا بیدقی، توسط مجتبی امینی دبیر جشنواره رونمایی شد.

حمیدرضا بیدقی پیش از این طراحی پوسترهای سی و ششمین و سی هفتمین و سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر، سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر، سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و… را برعهده داشته است.

حمیدرضا بیدقی، طراح پوستر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر درباره المان‌های به کار رفته در این پوستر بیان کرد: فرمی که شاهد آن هستید یک سرو است که با ۴۲ سیمرغ طراحی شده است. سرو از قدیم قدمتی به طول تاریخ سرزمین ما دارد و نماد مقاومت و ایستایی است. در طی ۴۲ دوره از برگزاری جشنواره اتفاقات بسیاری افتاده و بارها در مرز کم رنگ شدن پیش رفته اما برگزار شده است. این سیمرغ ها دور هم جمع شدند و یک سرو را تشکیل دادند و نشان می‌دهد چراغ جشنواره همیشه روشن خواهد بود و از ناملایمات دور خواهد ماند.