به گزارش پلاتو هنر به نقل از خانه موسیقی ایران، غرفه برتر در چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، با جمع‌بندی نظرات بازدیدکنندگان از چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» غرفه «ضیایی» با مدیریت رضا ضیایی و با بالاترین آرا به عنوان غرفه برتر نمایشگاه سازخانه انتخاب شد.

این غرفه که به صورت کارگاه تخصصی برای ساخت ویولن و ادوات مربوط به این ساز طراحی شده بود، به دلیل خلاقیت، چیدمان متفاوت، برخورد محترمانه با مخاطبان و ..به عنوان غرفه برتر چهارمین نمایشگاه «سازخانه» برگزیده شد.