به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مجید زین العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در حکمی حمیدرضا بشیری‌فراز را به عنوان مدیر مرکز انتشارات، آموزش و پژوهش این بنیاد منصوب کرد.

احیای مرکز انتشارات با هدف الگوی انتشارات مرجع سینمای ایران، برنامه‌ریزی برای نشر کتب جدید، انتشار و بازطراحی فصلنامه فارابی و ماهنامه تخصصی فیلم نگار به عنوان نشریات مرجع سینمایی، اهتمام به فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی در کارگروه‌های مطالعات سینمای ایران و جهان، برقراری ارتباط با خردمندان، نویسندگان، صاحبان اندیشه و محققان در سینمای کشور از جمله وظایفی است که به مدیر مرکز انتشارات، آموزش و پزوهش بنیاد سینمایی فارابی محول شده است.

حمیدرضا بشیری، دارای تحصیلات فیلمنامه نویسی، فارغ التحصیل رشته سینما گرایش کارکرد پژوهش هنر و دانشجوی دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس است. وی مولف چند کتاب و سه کتاب در حال چاپ، مولف تعدادی مقاله پژوهشی در حوزه‌های فرهنگ و هنر است. همچنین فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی چند فیلم کوتاه بخشی دیگر از سوابق مدیر جدید مرکز انتشارات، آموزش و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی محسوب می‌شود.