به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «یزد الی یزد» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به ماجرای قیام یک بنای معروف یزدی می‌پردازد که سعی می‌کند شاه باشد.

مستند «یزد الی یزد» به کارگردانی حسن نقاشی پس از پژوهش و جمع‌آوری اسناد به فیلمبرداری رسید. این مستند ماجرای کم‌تر شنیده شده به قدرت رسیدن لوطیان در یزد را بازگو می‌کند و اسناد و مدارکی را در این باره برای اولین بار به نمایش می‌گذارد.

حسن نقاشی کارگردان «یزد الی یزد» درباره این مستند گفت: اواخر حکومت محمد علیشاه قاجار یک بنای یزدی، معروف به لوطی محمد گِلکار بلوا می‌کند و با حمایت سایر لوطی‌ها، حاکم مشروطه یزد را عزل و خود را حاکم مستقل می‌داند، او همچنین با وضع قوانین مستبدانه، اساس سیاست خود را پیکار با مشروطه اعلان می‌کند.

او در پایان مطرح کرد: لوطی‌ها در چند نبرد، موفق به سرکوب قوای حکومتی شدند که همین بر توهم شاهِ لوطیان افزود، چنانکه او با ضرب سکه و طرح درفش و تعیین وزیر و وکیل در پی کسب قدرت بیشتر بود اما بعد از فتح تهران و عزل محمد علیشاه و استقرار حکومت مشروطه، قوای حکومت مرکزی رویای لوطیان را نقش بر آب می‌کند و حکومت چهل روزه‌شان سقوط کرد.

«یزد الی یزد» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی‌ست.