به گزارش پلاتو هنر، مجموعه آموزشی «آموزش اصول رهبری ارکستر» توسط شریف لطفی منتشر می‌شود.

بر اساس این گزارش، مجموعه‌ی آموزشی «آموزش اصول رهبری ارکستر»، نخستین مراحل فراگیری این رشته از موسیقی را تا مراحل پیشرفته‌ی آن، با ارائه‌ی تمرینات و تشریح و توضیحات، آموزش می‌دهد.

چگونگی حرکات دست راست، دست چپ، میمیک، بدن و تمرینات مربوط به هر یک از آنان، از موارد گوناگون این مجموعه‌ی آموزشی می‌باشد.

در بخش دیگری از این ویدیو آموزشی، چگونگی تمرینات لازم برای دستیابی به پارتیتورخوانی همراه با مثال‌هایی برای تمرینات لازم، مطرح و توضیح داده می‌شود.

این مجموعه‌ی آموزشی در دو بخش، درباره‌ی چگونگی رویارویی یک رهبر ارکستر با یکایک اعضای ارکستر در تمرینات و اجرای صحنه‌ای، از نگاه مدیریتی نیز موارد لازم را توضیح و تشریح می‌نمايد.

این آموزش، تولید انجمن فیلارمونیک ایران سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

تصویر و تدوین این ویدئو توسط علیرضا صفر نژاد (گروه هنری آما) انجام شده است.

مجموعه آموزشی «آموزش اصول رهبری ارکستر» امروز چهارشنبه 27 دی ماه 1402 ساعت 19 در پلتفورم هاشور منتشر می‌شود.