به گزارش پلاتو هنر، نخستین نشست هیئت‌ مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این جلسه، با رأی موافق همه‌ اعضا، مهرداد زاهدیان به‌ عنوان رئیس انجمن انتخاب شد. همچنین هادی معصوم‌دوست به عنوان نایب رئیس، پریسا عشقی دبیر، علی همراز خزانه‌دار و میثم شاه‌بابایی به عنوان عضو هیئت‌ مدیره انتخاب شدند.

در این نشست، هیئت‌مدیره جدید انجمن ضمن قدردانی از مشارکت فعال اعضا در مجمع و انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرد که این همراهی در طول سال‌های پیش‌رو و در تمام امور انجمن ادامه یابد.