به گزارش پلاتو هنر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی تصویب تاسیس بنیاد ملی پویانمایی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات موسسی برای تدوین برنامه سال ۱۴۰۳ این بنیاد تعیین کرد.

در پی تصویب تاسیس بنیاد ملی پویانمایی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات موسسی برای تدوین برنامه سال ۱۴۰۳ این بنیاد و همچنین افق پنج‌ساله پیش روی آن تعیین کرد.

بر اساس این ابلاغ، محمد خزاعی، سیدمحمود اسلامی، محمدحسین نیرومند، امیررضا مافی و فرزانه فخریان عهده‌دار این مسئولیت شدند.

همچنین در این ابلاغ، فرزانه فخریان مسئول راه‌اندازی بنیاد ملی پویانمایی ایران شده است.

تاسیس بنیاد ملی پویانمایی ایران بنا به تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای افزایش میزان تولید پویانمایی به میزان ۷۳۰۰ ساعت تا پایان برنامه هفتم توسعه‌ انجام می‌شود.