به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، فروش سینمای ایران در هفته گذشته با اضافه شدن چهار فیلم جدید به اکران، به بیش از ۳۳ میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان رسید.

فروش سینمای ایران از ابتدای آذر تا روز هفدهم این ماه به بیش از ۸۷ میلیارد و ۱۱۴ میلیون تومان رسید که جمعه ۱۷ آذر با فروش بیش از ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، پرفروش‌ترین روز این ماه محسوب می‌شود. همچنین سه‌شنبه ۱۴ آذر با ۲۴۹ هزار و ۵۵۳ نفر، پرمخاطب‌ترین روز هفته گذشته و سه‌شنبه هفتم آذر با ۲۵۴ هزار و ۸۵۴ نفر، پرمخاطب‌ترین روز سینمایی از ابتدای آذر ماه بوده است.

در هفته گذشته به ترتیب، فیلم‌های «هتل» بیش از ۱۵ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان، «ویلای ساحلی» بیش از ۴ میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان، «فسیل» بیش از ۳ میلیارد و ۷۴ میلیون تومان، «بچه زرنگ» بیش از ۲ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان، «جوجه تیغی» بیش از ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان، «گیج‌گاه» بیش از ۹۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، «حدود ۸ صبح» بیش از ۹۰۳ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان فروش داشتند.

همچنین فیلم‌های «نارگیل ۲» با فروش بیش از ۸۹۵ میلیون، «ورود خروج ممنوع» با فروش بیش از ۸۵۸ میلیون تومان، «عامه‌پسند» با فروش بیش از ۷۹۰ میلیون تومان، «شهر هرت» با فروش بیش از ۵۲۴ میلیون تومان، «سلفی با رستم» با فروش بیش از ۴۰۱ میلیون تومان، «مسافری از گانورا» با فروش بیش از ۲۷۰ میلیون تومان، «جنگل پرتقال» با فروش بیش از ۲۳۱ میلیون تومان و «ضد» با فروش بیش از ۱۸۱ میلیون تومان به ترتیب در رتبه هشتم تا پانزدهم جدول فروش هفته گذشته جای گرفتند.