به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، اردوی «باغ رمان ایرانی» با هدف کشف استعدادهای جوان و نوپای عرصه ادبیات داستانی ۱۵ و ۱۶ آذرماه برگزار می‌شود.

بهزاد دانشگر، مدیر دفتر ادبیات داستانی، مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، در خصوص زمان و اهداف برپایی اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی» گفت: این اردو در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۰۲ با حضور مدرسان و هنرجویان این پروژه در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

دانشگر، مهم ترین هدف طرح «باغ رمان ایرانی» را کشف استعدادهای جوان و نوپای عرصه ادبیات داستانی دانست،که زیر نظر اساتید داستان نویس طراحی و اجرا خواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد: این پروژه در واقع تعاملی بین اساتید فن داستان‌نویسی و هنرجویان جوان کشور است که منتج به مهارت‌افزایی نویسندگان جوان در تولید رمان خواهد شد.

مدیر دفتر ادبیات داستانی درباره نشست‌ها و تعامل استاد و هنرجو در این دوره آموزشی افزود: این اردو شامل سه نشست تخصصی، یک کارگاه عملی و یک نشست هنرجو و مدرس مربوطه و همچنین یک نشست عمومی برای اعضای باغ رمان ایرانی برنامه ریزی شده است.

دانشگر درباره کمیت این دوره آموزشی بیان کرد: این پروژه با حضور ۲۲ هنرجو زیر نظر ۱۴ استاد راهنما انجام خواهد شد، که هنرجویان ضمن فراگیری آموزش داستان‌نویسی، رمان خود را می‌نویسند.