به گزارش پلاتو هنر، گالری موتورخونه شیراز تعطیل شد.

سپهر سیاح با انتشار پستی در صفحه مجازی خود در این باره نوشت: «در مردادماه 1396 آرت گالری موتورخونه خلق شد و در شهریور ۱۳۹۹ با فضای خانه هنر شیراز ادغام شد که افتخار میزبانی بسیاری هنرمندان از سراسر ایران و جهان را داشت. این مجموعه همانند فرزندی کوچک، آرام‌آرام راه رفتن آموخت و پند گرفت. بسی تجربه کرد در این دیر مکافاتْ تا خود به فرزانه ای سخنور تبدیل شد؛ اما با ماه‌ها پلمب و بازداشت و دادگاهی شدن، درست زمانی که هنرمندان این دیار بیش _از هروقت_ دیگر نیاز به رویش هنر خود داشتند، دیگر نای ادامه دادن برایمان باقی نمانده است. پس با کوهی از اندوه مجبور به توقف موقتی در این مسیر هستیم تا نفسی تازه کرده و با قدرتی بیشتر به کار بازگردیم.»

در معرفی گالری موتورخونه آمده است: «گالری موتورخونه در سال ۱۳۹۷ در شیراز توسط سپهر سیاح افتتاح شد. گالری موتورخونه ادعا می کند که در کیوریتینگ هنر معاصر همگام با تئوری نوین این زمینه حرکت می کند و با پایبندی بر اصول اخلاقی از نهادهای پیشرو با رویکرد معاصر در گالری داری ایران محسوب می شود. چشم انداز گالری تغییر در بازار هنر ایران از رویکرد دکوراتیو به رویکرد معاصر و اخلاقی است. گالری موتورخونه می کوشد از تمرکزگرایی هنر در پایتخت بکاهد و به ارتقا هنر محلی کمک کند.»