به گزارش پلاتو هنر، در جدیدترین جلسه هیات مدیره خانه سینما، علی دهکردی بازیگر سینما و عضو هیات مدیره ، مدیرعامل خانه سینما شد.

مرضیه برومند مدیرعامل پیشین خانه سینما بود که ۱۰ مهر ماه استعفا داد.

علی دهکردی بازیگر فیلم های از کرخه تا راین، مزد ترس، احضار ، شیخ بهایی و… است.