دیدهنر

دبیران جشنواره تجسمی فجر معرفی شدند

به گزارش پلاتو هنر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، به پیشنهاد امیر عبدالحسینی، دبیرکل جشنواره شانزدهم و با حکم محمد خراسانی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی، مسعود زنده‌روح کرمانی، عکاس معاصر به عنوان دبیر هنری این رویداد

به گزارش پلاتو هنر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، به پیشنهاد امیر عبدالحسینی، دبیرکل جشنواره شانزدهم و با حکم محمد خراسانی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی، مسعود زنده‌روح کرمانی، عکاس معاصر به عنوان دبیر هنری این رویداد ملی منصوب شد.

همچنین جعفر واحدی، رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر نیز به عنوان دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شد.

مسعود زنده‌روح کرمانی دبیر اجرایی جشنواره دوم و دبیر هنری جشنواره‌های چهارم، پنجم و ششم فجر را عهده‌دار بوده است.

جعفر واحدی هم دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را بر هده داشته است.

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به همت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران و مراکز معتبر هنری کشور زمستان سال جاری برگزار می‌شود.

 

 

https://didhonar.ir/?p=31849