به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، ستاد برگزاری چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از تمدید مهلت ارسال آثار هنرمندان به بخش «تولیدات تازه تئاتر ایران» این رویداد تا روز دوازدهم مهر ماه خبر داد.

مهلت ارسال آثار هنرمندان به بخش «تولیدات تازه تئاتر ایران» چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تا روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری تمدید شد.

«تولیدات تازه تئاتر ایران» یکی از چند درگاه مختلف پذیرش آثار «مسابقه تئاتر ایران» بخش صحنه ای جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که ستاد برگزاری جشنواره به منظور امکان گزینش آثار برتر نمایشی از سراسر کشور، میزبان نمایش های منتخب این مسابقه خواهد بود.

آثار متقاضی در این بخش می بایست از تازه های تولید بوده و تا پیش از این، هیچ اجرای عمومی و یا حضور در جشنواره های دیگر نداشته باشند.

هنرمندان متقاضی شرکت در این بخش می توانند، نسبت به ثبت آثار خود تا روز دوازدهم مهر ماه سال 1402 در وب گاه چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اقدام کنند.

هیات ارزیابی بخش «تولیدات تازه » سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با در نظر گرفتن اولویت های اعلام شده و تأکید بر کیفیت هنریِ نمایش ها، ۱۰ اثر نمایشی را برای حضور در بخش نهایی انتخاب و معرفی می کند.

چهل‌و ‌‌دومین جشنواره بین‌المللی‌تئاتر‌فجر به دبیری مهدی حامد‌سقایان در بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.