به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری، محمد اله یاری مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بررسی نهایی متن پیش نویس سند موسیقی توسط شورای هنر خبر داد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سند موسیقی و چرایی طولانی شدن تصویب این سند توضیح داد: مصوبه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال 1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به تدوین سند ملی موسیقی کرد و دبیرخانه موقت تدوین سند در معاونت امور هنری با پیگیری‌های مستمر و جدی دفتر امور موسیقی در همان سال ایجاد شد.
او ادامه داد: تیم تحقیق پس از بررسی اسناد بالادستی، گزارش‌های وضع شناسانه و پژوهش‌های موجود را در دستور کار خود قرار داد و با انجام پژوهش‌ها و مصاحبه‌های علمی مورد نیاز، پیش نویس سند را تهیه کرد. پس از آن پیش نویس سند طی جلساتی توسط کمیته تخصصی بررسی شد و نهایتا در بهمن ماه 1400 به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.
مدیر کل دفتر موسیقی درباره روند پیشرفت سند موسیقی نیز گفت: متن پیش نویس طی جلسات متعدد بررسی شده و در حال حاضر در دستور کار  شورای هنر قرار دارد. با اهتمام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سند در حال ارزیابی دقیق است و به محض اتمام ارزیابی آن در این شورا برای تصویب نهایی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.