به گزارش پلاتو هنر، فیروزه بختیاری 2 سال پس از آخرین نمایشگاه انفرادی‌اش در نگارخانه سهراب، بار دیگر شماری از جدیدترین نقاشی‌های خود را در قالب نمایشگاهی با عنوان «آنِ بیکران» به این نگارخانه می‌برد.

در نمایشگاهی که از روز جمعه ۱۰ شهریور با نمایشگاه گردانی عیسی جباری گشایش می‌یابد، ۱۴ تابلو در ابعاد مختلف از آثار اخیرِ این هنرمندِ نقاش به تماشا گذاشته خواهد شد.

این هنرمند درباره نحوه شکل گیری ایده آثارِ این نمایشگاه و تفاوت آن با نمایشگاه پیشین خود در نگارخانه سهراب گفت: در این مجموعه من روی عنصر خط کار کرده‌ام و در واقع این آثار، ترکیبی از فرم و خط و فضا هستند. می‌توان گفت این اولین مجموعه‌ای است که من در آن از عنصر خط استفاده کرده‌ام.

بختیاری درباره سوژه و فضای این آثار نیز افزود: سوژه اصلی کارهای من طبیعت است و آﻧﭽﻪ ﻣﺮا در ﺳﻮدای ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﯿﺶ ﻣﻰ‌ﺑَﺮَد، ﺗﻌﻤﻖ در ﺧﺼﻠﺖ‌ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. همه این آثار، گل‌ها هستند و البته عنصر خط نیز به آنها اضافه شده است. این نقاشی‌ها فضایی انتزاعی و اکسپرسیون دارند و من هر آنچه را در رویاهایم هست و در درونم غلیان می‌کند، روی بوم می‌آورم.

به گفته این هنرمند، اجرای این آثار از آبانِ سال گذشته آغاز شده و تا یک ماه پیش نیز ادامه داشته است.

«آنِ بیکران» را می‌توانید از روز جمعه ۱۰ شهریور به مدت ده روز، در نگارخانه سهراب به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ ببینید.

منبع: ایسنا