به گزارش پلاتو هنر به نقل از ورایتی، اکران فیلم «تلماسه: قسمت دوم» تا سال 2024 به تعویق افتاد.

ادامه داستان Paul Atreides با بازی تیموتی شالامی در 15 مارس ادامه خواهد داشت.

تاخیر «Dune» در حالی رخ می دهد که حملات WGA و SAG-AFTRA همچنان ادامه دارد. به دلیل اعتصاب SAG-AFTRA، بازیگران ممکن است برای هیچ فیلمی در اکران و تور تبلیغاتی آن شرکت نکنند، که به این معنی است که بازیگران پر ستاره «تلماسه» در مدار مطبوعاتی فیلم پرهزینه حضور نداشته باشند.

سونی تنها استودیو بزرگ دیگری است که چندین فیلم خود را در میان اعتصابات به تعویق انداخت. ماه گذشته این کمپانی «کراوون شکارچی» و دنباله «شکارچیان ارواح: زندگی پس از مرگ» را به سال 2024 عقب انداخت و «مرد عنکبوتی: فراتر از دنیای عنکبوتی» را از تقویم اکران حذف کرد و «تلماسه: قسمت دوم» تنها فیلمی نیست که با بازی زندایا به تأخیر افتاده است. «چالنجرها» از MGM، یک درام با بازی زندایا، مایک فیست و جاش اوکانر، نیز به سال آینده نقل مکان کرد.