به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، بنا به تقاضای هنرمندان، دانشجویان و جوانان مستعد حوزه تئاتر خصوصاً هنرمندان شهرستانی، برای تمدید مهلت دریافت آثار فراخوان «هم آغاز»، دریافت اثر در این بخش به مدت دو هفته تمدید شد.

این فراخوان که در راستای شناسایی و حمایت مجموعه تئاترشهر از هنرمندان «مستعد» تئاتر کشور برای حضور موثر در فرآیند تولید و عرضه آثار نمایشیِ نوگرا و خلاق تا 29 مردادماه منتشر شده بود، به مدت دو هفته و تا 12 شهریورماه تمدید شد.

این مجموعه هنری در کنار اجرای آثار پیشکسوتان هنرهای نمایشی، ایجاد بستری برای ارائه و اجرای رویدادهای کمتر تجربه شده در تئاتر ایران و کشف استعدادهای جوان از سراسر کشور را نیز جزو برنامه‌های بلندمدت خود در نظر دارد. به همین منظور و بنا به تقاضای مکرر هنرمندان و دانشجویان و جوانان، تا 12 شهریورماه به دریافت آثار متقاضی ادامه خواهد داد.