به گزارش پلاتو هنر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، گزارش آماری تعداد تماشاگران و میزان فروش نمایش‌های تیر و مردادماه تماشاخانه‌ ایران‌شهر ۱۴ هزار نفر اعلام شد.

آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «نویسنده مرده است»، «آخرین سه‌شنبه سال»، «چه» و «ط…» که از ابتدای تیر ماه تا بیستم مرداد ماه ۱۴۰۲ در سالن‌های استاد سمندریان و ناظرزاده‌ی کرمانی به صحنه رفتند مشخص شد.

بر اساس این گزارش نمایش «نویسنده مرده است» به کارگردانی بهنام شرفی که از تاریخ ۱۲ تیر تا ۲۰ مرداد ماه در سالن ناظرزاده کرمانی با ظرفیت ۲۱۲ صندلی و قیمت بلیت ۱۷۰ و ۱۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است؛ با ۳۱ اجرا و میزبانی از ۴۷۲۷ تماشاگر، به فروشی حدود ۶۵۰ میلیون تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «آخرین سه شنبه سال» به کارگردانی الهام شعبانی نیز که از ۱۴ تیر ماه در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه رفته است؛ با قیمت بلیت ۱۷۰ و ۱۴۰ هزار تومان و ۳۱ اجرا تا تاریخ ۲۴ مرداد ماه توانست با میزبانی از ۳۴۸۷ تماشاگر به فروش بیش از ۴۱۳ میلیون تومان دست پیدا کند.

نمایش «چه» به کارگردانی مهران رنجبر از تاریخ ۱۲ تیر ماه و طی ۳۱ اجرا تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۸۴ صندلی و قیمت بلیت ۱۵۰ و ۱۲۰ هزار تومان با میزبانی از ۳۶۳۸ تماشاگر فروشی حدود ۴۰۴ میلیون تومان داشته است.

نمایش «ط…» به کارگردانی مجید رحمتی که از روز ۱۳ تیر ماه در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ صندلی به صحنه رفت؛ با ۳۰ اجرا تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه توانست با میزبانی از ۲۷۹۹ تماشاگر به فروشی معادل ۲۵۷ میلیون تومان دست پیدا کند.