به گزارش پلاتو هنر به نقل از خانه تئاتر، علی نصیریان پنجشنبه 26 مرداد دو داستان از چخوف را روخوانی می‌کند.

جلسات چخوف‌خوانی هر دو هفته یک بار بر مبنای دو کتاب در «خانه فرهنگ و هنر گویا» با حضور داریوش مودبیان برگزار می‌شود. ساعت 17 پنجشنبه 26 مرداد این نشست ویژه با حضور علی نصیریان برگزار شده و استاد نصیریان دو داستان از چخوف (ترجمه صادق هدایت) را می‌خوانند.

«تک پرده‌ای‌های چخوف» و «دوستان ما بد زندگی می‌کنیم» در این نشست ویژه روخوانی خواهند شد.

داریوش مودبیان هم در این نشست درباره ترجمه چخوف و پیشینه آن در ایران و تاثیر چخوف بر ادبیات نوین ایران صحبت خواهد کرد.

بحث و گفتگو و در این نشست درباره چخوف صورت خواهد گرفت. ورود به این جلسه برای همگان آزاد و رایگان است.

نشست‌های چخوف‌خوانی در خانه فرهنگ و هنر گویا واقع در تهران خیابان کریم‌خان زند، روبروی ایرانشهر شمالی، پلاک 91 برگزار می‌شود.