به گزارش پلاتو هنر، شانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۱۵ مرداد در سازمان سینمایی تشکیل شد و در این جلسه قرارداد سرگروهی فیلم های سینمایی «نارگیل ۲» و «ستون چهارده» ثبت شد.

فیلم سینمایی «نارگیل ۲» به کارگردانی سید داود اطیابی با پخش «فیلمیران» به سرگروهی پردیس کورش، اکران خود را از چهارشنبه ۱۸ مرداد در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

فیلم سینمایی «ستون ۱۴» به کارگردانی امیرحسین همتی با پخش «نیمروز فیلم» به سرگروهی پردیس هنرشهر آفتاب شیراز نیز اکران خود را از چهارشنبه ۱۸ مرداد در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.