به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه گروهی «ماده و روح و وقت و خاطره» با همکاری‌ میان مینا معصومی و اشکان زهرایی تا يكشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ در گالری دلگشا برپا است.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «ماده و روح و وقت و خاطره» نتیجه یک همکاری بلندمدت میان اشکان زهرایی و مینا معصومی است. اشکان این پروژه را در سال ۱۴۰۰ به عنوان یک اثر متنی آغاز کرد، اما طی آشنایی با شیوه کار، آثار و تجربهگرایی مینا، مسیر پروژه سویهای جدید به خود گرفت.

کار بر روایت متنی، در اوایل سال ۱۴۰۰ با کندوکاو در شیوههای بیان و رویکردهای استعاری آثار ادبی آغاز شد. نگاه به گذشته و شیوههای روایتگری در ادبیات کهن فارسی، چه در شرح وقایع تاریخی، چه در گزارش راههای رفته، و چه در تحریر راهی تازه، امکان نگارش روایتی را میداد که از زمانه خارج بود. در «ماده و روح و وقت و خاطره»، کورهراههایی جادویی، مسیرهای مختلف خیال را به هم میدوزند و در روایتی چندزمانی آشکار میکنند. نوشته، ادعا میکند که در پسِ چشمان هرکس، در قافیه، چشمهای خروشان است که برای درک او، روایت میبایست مو به مو دنبال شود.

گالری دلگشااواخر سال ۱۴۰۰ و پس از شروع همکاری با مینا معصومی، مطالعات و مهارتهای او، امکان تجربههای تصویری جدید و متعددی به متن داد. در ابتدا، با استناد به کتابهای هندسه، ریاضیات، و اخترشناسی در کنار کتب علوم خفیه، قسمتهای مختلف نوشته به صورت صفحات یک کتاب شکل گرفتند، اما با مطالعه و همکاری بیشتر، فرمها و نوشتهها به تدریج بر بستر دو نقشه قرار گرفتند که همزمان لایههای مختلفی از صورت و معنای متن را آشکار میکنند: دو نقشه که یکی موقعیت را بر جغرافیا و دیگری موقعیت را برا فراز خیال نمایش دهد. ترکیب قلمهای مختلف، نسعلیق و شکسته و ثلث و رقعه، و بازآفرینی فرمهای هندسی کهن در کنار جدولها و خطوط جدید، امکان بناکردن دنیایی چند بعدی بر نمای نقشهها به وجود آورد.

این دو نقشه، به عنوان نخستین قسمِ «ماده و روح و وقت و خاطره» به نمایش درآمدهاند؛ در آینده و در نتیجه همکاریهای بیشتر، صورت‌‌های جدیدی از آن ارائه خواهند شد.

«ماده و روح و وقت و خاطره» همه روزه به جز شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت 12 تا 19 در نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان دوازدهم فروردین، کوچه نوروز، پلاک 17 میزبان مخاطبان است.

گالری دلگشا